Jogi nyilatkozat
Nem vállalunk felelõsséget a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó szüneteltetésébõl, illetve a teljes leállításából, valamint a változtatásokból eredõ károkért sem.

1.)
Ezt a honlapot ellenszolgáltatás nélkül veheti igénybe, mindenféle szavatosság és jótállás nélkül, amennyiben az üzemeltetõ kifejezetten másként nem rendelkezik. Az ezen a honlapon található információ kizárólag általános információk nyújtásának a célját szolgálja. Az S & F Bt. megtett minden tõle általában elvárható, észszerû erõfeszítést, hogy a honlapon megjelenõ információ a feltöltés idõpontjában helyes legyen.

2.)
Minden szerzõi jog, védjegy vagy szellemi alkotással kapcsolatos jog, amelyet jelen weboldal részeként használ az S & F Bt., az S & F Bt. és/vagy a licence jogosultjaik tulajdona.

3.)
Ön nem szerez jogot a honlapon azon kívül, mint amelyeket jelen általános feltételek alapján szerezhet. Ön jogosult kinyomtatni vagy letölteni információt és tartalmat errõl a honlapról az Ön személyes, nem üzleti jellegû céljaira. Nem ajánlhatja fel eladásra vagy terjesztésre bármilyen médiumon keresztül jelen honlap bármely részét vagy annak tartalmát. Nem teheti hozzáférhetõvé ezen honlap egyetlen részét sem másik honlap részévé, sem hyperlink framing segítségével az Interneten, sem másként, kivéve ha ehhez az S & F Bt. írásban hozzájárul.