About us
Társaságunkat 1992-ben 3 magánszemély hozta létre, azzal a céllal, hogy az akkoriban egyre növekvõ fuvarozási igényekre megoldást nyújtson. (Egészen az 1994.06.29.-i végleges bejegyzésig társaságunk elõtársaságként mûködött.)

Az elsõ 3 évben csak belföldi fuvarozással foglalkoztunk. Késõbbiekben kibõvítettük tevékenységi körünket nemzetközi fuvarozással és vámügyintézéssel is.

1994-ben a beltag kivált a cégünkbõl, azóta a jelenlegi tulajdonosok birtokolják a cégvezetési jogokat.

Az elmúlt évek során folyamatos növekedést értünk el mind az árbevétel, mind az eredmény tekintetében. A folyamatosan bõvülõ pénzügyi lehetõségeket kihasználva mind minõségileg, mind volumenben sikerült fejlesztettük gépjármûparkunkat.

Jelenleg 3 tehergépjármûvel rendelkezünk. Mind a három EU szabvány besorolású.

Többnyire száraz darabáru általános és közúti prompt fuvarozásával, valamint költöztetéssel, és gépszállítással foglalkozunk. Az ebbõl fakadó árbevétel nagyobb része szerzõdéses jogviszonyban álló partnereinktõl származik.

Társaságunk neve: S & F Bt.
Ügyvezetõ: Schmidt József
Székhely: 1118 Budapest, Frankhegy u. 11
Adószám: 28282327-2-43
Számlavezetõ bank: Budapest Bank Rt.
Bankszámlaszám: 10102093-13137003-00000008